ЗА НАС - Трапезна Вода BlickWater

Отиване към съдържанието

Главно меню:


Трапезна вода БЛИК

Кристална свежест от Величествена РИЛА

Трапезна Вода Блик
  Трапезна вода БЛИК се бутилира в екологично чист район, в китното село Продановци, известно още като : ‘’ Малък Самоков ’’, люлка на легендарния Чакър Войвода и художника Никола Образописец. В близост до перлата на ски спорта Самоков и световноизвестния планински  курорт Боровец, скътани в полите на Величествена Рила.
  Компанията е основана през  2014 година. Разполага със собствена производствена база разположена на площ от 40 декара , където се намира и извора от който блика “кристалната свежест”. В нея работи екип от квалифицирани специалисти, следящи за правилното изпълнение на всеки етап при производството на трапезна вода БЛИК , достигаща до Вас, Вашия дом и Вашето семейство.
Бутилиране на Трапезна вода Блик - Производствена база
  Фабриката е оборудвана с най-нова, високотехнологична система за пречистване и бутилиране на вода  по Европейски стандарт, което ни позволява да предлагаме продукти с високо качество . Водата от извора се пречиства чрез обратна осмоза и се обогатява с озон. Всички знаем за ползата от пиенето на вода и колко важно е тя да бъде чиста. Обратната осмоза е най - сигурният естествен метод за пречистване, който отстранява до 99% вредните вещества. Третирането на водата с обогатен озон е допълнителна дезинфекция , правещ я полезна и отлична за ежедневна употреба, с общата минерализация по-малко от 50mg/l и стойност на pH 6,8-7,4.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДАТА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕНИ ПОКАЗАТЕЛИЕДИНИЦА ЗА ВЕЛИЧИНАСТАНДАРТРЕЗУЛТАТИДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИУСЛОВИЯ
1
АКТИВНА РЕАКЦИЯ pH
pH единици
БДС 3424:1981
7,01 f 0,05
6,5 — 9,5
Т - 20 f 1 0С
2
ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ
μS / sm
БДС EN 27888: 2002
47,0 f 0,3
до 2000
Т - 20 f 1 0С
3
СЪДЪРЖАНИЕ НА АМОНИЕВ ЙОН
mg / 1
БДС 3587:1979
< 0,05*
до 0,50
Т - 20 f 1 0С
4
СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРИТИ
mg / 1
БДС EN 26777:1997
< 0,03 *
0.50
Т - 20 f 1 0С
5
СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ
mg / 1
БДС 3758:1985
8,6 f 0,5
50
Т - 20 f 1 0С
6СЪДЪРЖАНИЕ НА МАНГАН
mg / 1
БДС ISO 6333:2002
35 f 5
50
Т - 20 f 1 0С
7СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖЕЛЯЗО
mg / 1
БДС ISO 6332:2002
60 f 10
200
Т - 20 f 1 0С
8
СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОРИД
mg / 1
БДС 3414:1980
62,0 f 2,5
250
Т - 20 f 1 0С
9
ОКИСЛЯЕМОСТ
mg / 1
БДС 3413:1972
0,75 t 0,02
5
Т - 20 f 1 0С
10
ОБЩА ТВЪРДОСТ
mgEqv/1
БДС 3775: 1987
< 0,5*
до 12
Т - 20 f 1 0С
office@blickwater.com
© 2018 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
Назад към съдържанието | Назад към главното меню